Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

Handmade by Loupa

Louise De Bruyne

Het bedrijf is gevestigd in de Prins Albertlaan 96 bus 0201, 8400 Oostende, België.

Ondernemingsnummer 0647713738

Btw-nummer BE 0647.713.738

2. Definities

Handmade by Loupa wordt aangeduid in deze Algemene Voorwaarden als 'verkoper'.
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de webshop, mail, Instagram of Facebook een bestelling plaatst wordt aangeduid als 'koper'.

3. De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de koper schriftelijk zijn bestelling plaatst via mail, Instagram of Facebook of wanneer de klant zijn bestelling afgerond heeft via de webshop.

Door bij ons een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Toepassing

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Handmade by Loupa en kunnen ten allen tijden op onze website geraadpleegd worden.

Koper en verkoper zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen. Door het plaatsen van uw bestelling gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Handmade by Loupa behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

5. Aanbod en prijs

Handmade by Loupa biedt handgemaakte producten aan voor uw viervoeter. Deze zijn volledig op maat gemaakt en naar wens van de klant. 

De prijs van het door de koper samengestelde product wordt vooraf steeds duidelijk meegedeeld. Bij voorgemaakte producten worden de prijzen duidelijk vermeld. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten.

Voor vragen kan je ons steeds contacteren via het contactformulier, via mail info@handmadebyloupa.be of via één van onze social media kanalen (Instagram en Facebook)

De afbeeldingen die u kan raadplegen op onze website en op onze social media (Instagram en Facebook) zijn steeds een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De afbeeldingen zijn echter steeds indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid zowel in kleur, als in afmetingen of textuur van het materiaal. Handmade by Loupa is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en deze ontbinden de overeenkomst niet.

6. Verzending

Onze producten worden verzonden vanuit België via Bpost & Post NL.

De verzendkosten variëren naargelang de grootte van uw bestelling en het land van levering.

Standaardtarieven zijn terug te vinden bij het afrekenen.

7. Levering

De levering van producten gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip in de FAQ vermeld staat. Alle leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Handmade by Loupa is dan ook niet aansprakelijk voor vertraging van de bezorgdienst.

In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

Handmade by Loupa kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van de verzonden goederen en de daardoor geleden schade. Alle bestellingen worden met uiterste zorg ingepakt, Handmade by Loupa is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens de verzending.

De koper is verantwoordelijk voor de doorgegeven leveringsadressen. Foutieve leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering.

Indien de geleverde goederen niet conform zijn met de bestelde goederen neemt de koper contact op met ons met foto's zodat we op zoek kunnen gaan naar een correct oplossing. Foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden ten laste van Handmade by Loupa.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

9. Betalingstermijn

Indien niet anders overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen overgemaakt te worden binnen de 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling of orderbevestiging door Handmade by Loupa. Bestellingen worden pas als afgerond beschouwd van zodra u de betaling in orde gebracht heeft. Bestellingen worden steeds deze 7 kalenderdagen voorbehouden. Indien de betaling niet tijdig gebeurt behoudt Handmade by Loupa zich het recht om de bestelling te annuleren. Dit zonder vergoeding voor de koper.

10. Aansprakelijkheid

  • Handmade by Loupa is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van wangebruik van de producten.
  • Handmade by Loupa is niet aansprakelijk voor schade of problemen door gebruik van de producten.
  • Handmade by Loupa is niet aansprakelijk voor schade of problemen van bepaalde onderdelen zoals holnieten, D-ringen, musketons, gespen...
  • Handmade by Loupa is niet aansprakelijk voor schade of roestvorming van de hardware bij contact zoutwater.
  • Handmade by Loupa is niet aansprakelijk bij het breken van de halsband.

11. Klachten

Klachten dienen:

  • in geval van niet conforme of foutief geleverde goederen binnen 3 werkdagen na levering ingediend te worden.
  • in geval van verborgen gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek ingediend te worden.

De verkoper zal ingediende klachten zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 kalenderdagen beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt zal de verkoper je hier binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van het bericht van op de hoogte stellen.

In geval uw klacht ontvankelijk wordt bevonden, zal het betwiste product gerepareerd, vervangen of terugbetaald worden ten laste van Handmade by Loupa.

12. Retourneren

Retourneren is enkel mogelijk bij foutief geleverde producten. Hierbij heeft de klant na levering 14 dagen de tijd om af te zien van de koop van het product. Het product kan enkel geretourneerd worden als de retourzending geaccepteerd wordt. Het product moet in originele verpakking en ongebruikt geretourneerd worden. Indien de koper het bedrag reeds betaald heeft zal de verkoper dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen terugbetalen.

13. Privacy

De gegevens van klanten worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en aanpassing van zijn persoonsgegevens. 

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de koper toe dat Handmade by Loupa over te gaat tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling.